หน้าแรก
พระราชกรณียกิจ
Farmbook
สื่อเกษตรครบวงจร
กรมส่งเสริมการเกษตร
หยุดเผา
ผลการดำเนินงาน6ด้าน
ตลาดเกษตรกรออนไลน์
previous arrow
next arrow
 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564 - 2565 เริ่มแล้ว เกษตรกรต้องรีบขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ให้เป็นปัจจุบัน ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่านแอพพลิเคชั่น FARMBOOK ธ.ก.ส. จ่ายเงินให้แก่เกษตรกรทุกวันที่ 15 และจะจ่ายเร็วขึ้นหากตรงวันหยุด

ลิงก์ที่น่าสนใจ